Diverse

2008-07-24--12-29-21  Är det bin eller getingar? "Rymdmannen" ska i all fall få bort dom. 2008-07-24--12-30-44  Upp och titta 2008-07-24--12-30-57  Öppna 2008-07-24--12-32-04  Aha!
2008-07-24--12-33-06  Nu är dom ute med bo och allt. Trampa 2008-07-24--12-33-10  Spreja, och sen tog han med sig boet i en plastsäck. Avlopp 2  Ny dragning för regnvattnet Räcke  Lite ny färg på räcket
Fönster  Vi målar fönster till poolrummet